• Bij een reservering van een Indoor veld kunt u uiterlijk 48 uur van te voren kosteloos annuleren, anders word het volledige bedrag in rekening gebracht.
 •  Bij een reservering van 2 of meer Indoor velden kunt u uiterlijk 7 dagen van te voren kosteloos annuleren, anders word het volledige bedrag in rekening gebracht.
 •  Bij het niet op komen opdagen wordt het volledige bedrag van het door u gereserveerde Indoor veld in rekening gebracht.
 •  De persoon welke het veld reserveert, is en blijft verantwoordelijk én aansprakelijk bij een
  eventuele annulering en de daaruit voortvloeiende kosten ten gunste van Indoor Soccer Brabant
 •  Mochten er hesjes of ballen gebruikt worden welke eigendom zijn van de Indoor Soccer Brabant zal er bij verlies of diefstal hiervan kosten in rekening worden gebracht aan de huurder van het veld.
  De kosten hiervan bedragen dan: € 5,- per hesje en € 50,- per bal.
 • Vernieling of moedwillige schade toegebracht aan materialen en/of velden zal worden verhaalt op diegene welke de reservering heeft geplaatst.
 •  Het is niet toegestaan om op de boarding en/of in de netten te klimmen.
 •  Op het veld mag alleen gespeeld worden met “schone” sportschoenen voorzien van kunststof noppen.
 • Voetbalschoenen voorzien van stalen noppen/schroef noppen is ten strengste verboden
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
 • Het nuttigen van etenswaren kan alleen in de kantine.
 • Etenswaren en drank zijn verboden op en rond het speelveld van Sportveld .
 • Het spelen op het veld van Indoor Sport Brabant geschied geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 • De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel ,verlies ,diefstal of geleden materiële schade in en om Sporthal van  Indoor Sport Brabant.
 • Er geldt een algeheel rookverbod in de Indoor Sport Brabant hal.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de Sporthal.
 • Instructies van het personeel van Indoor Sport Brabant dienen ten allen tijde direct opgevolgd te worden.

Gras los